Toyota Kijang Grand Extra yang sempat berjaya di jalanan raya seluruh Indonesia pada kisaran tahun 90 hingga 2000-an ternyata masih sangat menarik untuk di-gaya-in. Adalah Toha Ma’sum sang pemilik Toyota…